இலக்கியம்கவிதைகள்

புது வருடம்

தேவா

 

புது வருடத்தில்

அவன்  வாழ்க்கை சிறக்குமா ..

நல்ல நேரம் பிறக்குமா ???

தின நாளிதழில் தேடிகொண்டிருந்தான்

வாழ்கையை இளைஞன் ,

இளைஞனே!!

உனக்கு  சொல்வேன்,

உழைக்கும் தினமுனது ”முகூர்த்தநாள்”

உறங்கா நேரம்

உன் ‘‘நல்ல நேரம் ”

சோம்பி படுத்திடும் நேரம் ”’ராகுகாலம் ”’

வீணடிக்கும் நேரமே ,…..

உன் ”’எமகண்டம் “…..

 

படத்துக்கு நன்றி: http://mimohanraj.wordpress.com/category/%E0%AE%A8%E0%AF%87%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D-%E0%AE%A8%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B2-%E0%AE%A8%E0%AF%87%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D/

Print Friendly, PDF & Email
Share

Comments (1)

  1. தேமொழி

    சிறந்த கருத்து, நன்றி

    …தேமொழி

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க