செண்பக ஜெகதீசன்

பஞ்சுப்பொதி மேகங்கள்
பட்டுவிட்டால் தலையில்,
பாழாகிவிடும் இளமையென்று
பயந்து
தள்ளிப்போகச் சொல்லி
தலையசைக்கின்றன
வானுயர்ந்த
வனத்து மரங்கள்…!

மண்ணில்
மனிதனிடம் கற்ற பாடமோ…!

படத்திற்கு நன்றி
http://www.123rf.com/photo_3919726_tall-pine-trees-on-background-a-blue-sky-with-clouds.html

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.