செண்பக ஜெகதீசன்

குறையிலாக் கல்விக் குருகுலமே

     குமர குருபரர் கலாவல்லியே,

உறைவது வெள்ளைத் தாமரையிலே

     உரைத்திடும் பாவலர் நாவினிலே,

நிறைவுடன் புகழது தருபவளே

     நினைத்ததும் அருள்தர வருபவளே,

மறைகளில் நிறைந்திடும் தலைமகளே

     மனதுடன் பணிந்தோம் கலைமகளே…!

 

 http://srilalithatripurasundari.wordpress.com/lalita-sahasranama/impact-of-chanting-lalitha-sahasranama/sri-lalitha-tripura-sundari-an-overview/meanings-of-lalitha-sahasranamam/nitya-buddha/         

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *