செழியன்

மனக்  கிளியே !  (மனைவியே)
புரிதலும் -தெரிதலும்  கொண்ட
உன்னிடத்தில்
என்னுடைய  கல்லூரி காதலை
சொல்லும்  போதெல்லாம்
எனக்கில்லையே …..
மன…..கிலியே .!

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.