இலக்கியம்கவிதைகள்

காதற்களம் வெல்ல

 

சத்தியமணி

 

காமனின் பாலுக்கு வள்ளுவத்தை யாசி
காதலின் பாலுக்கு கம்பன்வரி யோசி
வாமனன் போல்வளரும் வஞ்சிச் தமிழ் பேசி
தாமதமின்றி பெரும் சிந்துகவி வாசி

காதலுக்கு சாதியில்லை கண்ணதாசன் கூற்று
காதலுக்கு வார்த்தையில்லை வைரமுத்து பாட்டு
காதலுக்கு மாயமென்று வாலிசொல்ல கேட்டு
காதலுக்கு பாடற்சொன்னோர் கோடியிங்கு கூட்டு

கற்பனையில் வந்ததெல்லாம் காதற்கலையல்ல‌
விற்பனைக்கு தந்த‌தெல்லாம் காதற்நெறியல்ல‌
அற்பதனம் கவர்ச்சிகளும்! காதற்குற்றமல்ல‌
நற்பதமே காதலறம்! காதற்களம் வெல்ல

Print Friendly, PDF & Email
Share

Comments (2)

  1. Avatar

    சத்திய மணி அடித்து விட்டீர்கள். ஸூப்பர்.

  2. Avatar

    நற்பதமே காதலறம்’ என்று சொன்ன அற்புதக் கவிதை. சட்டென்று வரிகள் மறக்காமல் மனதில் நின்று விட்டது சிறப்பு. பகிர்விற்கு நன்றிகள் பல.

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க