பெண்தான்! பெண்மை வாழியவே!!

 

சத்தியமணி

மாமியாரை அன்னையென  அணைப்பதுவும் பெண்தான்

மாமியாரை இல்லம்விட்டு  விலக்குவதும்  பெண்தான்

மருமகளை தன்மகளாய்      மதிப்பதுவும் பெண்தான்

மருமகளை மாடெனவே      மாற்றுவதும் பெண்தான்

தமக்கையின் தங்கையென  வாழ்வதுவும் பெண்தான்

தமக்கையின்  உழைப்பினிலே தள்ளுவதும் பெண்தான்

மகளென்ற போதும்மகன்  கடமைதரும் பெண்தான்

மகளென்று  சொத்துரிமை நாடுவதும் பெண்தான்

மனைவியென துணைபுரிய மின்னுவதும் பெண்தான்

மனைவியென மற்றொருத்தி வாழ்க்கையிலும் பெண்தான்

அழகான  அணிகளோடு   அணிவகுப்பும் பெண்தான்

அரைகுறை ஆடைகளில் விளம்பரமும் பெண்தான்

ஆண்களினம் பெற்றோனாய் ஆக்குவதும் பெண்தான்

ஆண்களினக் கொடுமையிலே அழிவதுவும் பெண்தான்

முன்வரியில் சக்தியென பெண்பெருமை பேணட்டும்
பின்வரிசை பாவமெலாம் திருந்தநிலை மாறட்டும்
பெண்களினம் பெண்மைதனைப் புரிந்துநடை போடட்டும் !
பெண்களினம் பொன்மயமாய் புவியினிலே வாழ‌ட்டும் !!

இனிய மகளிதர் தின வாழ்த்துக்கள்

படத்திற்கு  நன்றி :

http://www.igirlsgames.com/gphotos/indian-traditional-girl/1.html

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published.