தமிழ் மூலம் : கிருஷ்ணன்

ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு : அஜித் சுப்பிரமணியன்

 

இழந்ததெல்லாம் திரும்பத் தா இறைவா!

இழந்ததெல்லாம் திரும்பத் தா எனக் கென்றேன்

இழந்த தெவை என இறைவன் கேட்டான்!

 

பலவும் இழந்திருக்கிறேன்,கணக்கில்லை

பட்டியல் ஒன்றிட்டுச் சொல்லவா இயலும்?

 

கால மாற்றத்தில் இளமையை இழந்தேன்

கோலம் மாறி என் அழகையும் இழந்தேன்

காதலித்து அவளிடம் இதயமிழந்தேன்

காணாமல் போனாளே அவளை இழந்தேன்

வயதாக ஆக உடல் நலமிழந்தேன்

 

எதை என்று சொல்வேன் நான்

இறைவன் கேட்கையில்?

 

எதையெல்லாம் இழந்தேனோ

அதையெல்லாம் மீண்டும்தா என்றேன்.

அழகாகச் சிரித்தான் பரமன்

 

“கல்வி கற்றதால் அறியாமை இழந்தாய்

உழைப்பின் பயனாய் வறுமையை இழந்தாய்

நல்ல பண்புகளால் எதிரிகளை இழந்தாய்

சொல்ல இன்னும் பல உண்டு இதுபோல

தரட்டுமா அனைத்தையும் திரும்ப”, என்றான்.

திகைத்தேன்!

 

இழப்பின் மறுபக்கம் எதுவென்று உணர்ந்தேன்

வாழ்க்கையின் ஓட்டத்தில் இழப்பும் பேறும்
இணைந்ததை அறிந்தேன் இதயம் தெளிந்தேன்

இறைவன் மறைந்தான்.

 

ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு : அஜித் சுப்பிரமணியன்

 

Give my losses back, Mr.God!

Mr.God! Give me back everything that I have lost
“What have you really lost my child?” was his retort

I told myself it’s an endless list but I will have it furnished
For one, I grew up so fast that my youth just vanished!

My beauty faded away with the seconds that were ticking,
And you plucked away my lady love and my heart’s still pricking!

The touch of time aged me and made me old and sick
What do I tell him? I should tell him something quick!

“Give all that I have ever lost in my life back to me!” I demanded
He looked at me with a charming smile and responded:

“When you got educated, your ignorance was lost!
With all your hard-work poverty was left in the dark past

And you lost all your enemies with the habits you cultured, just think
I could give all that you have lost there even before you blink!”

Dumbstruck I realized two sides of the same coins were to gain and to part,
He vanished in thin air leaving a queer peace in my heart.

Ajith

படத்திற்கு நன்றி :

http://shirdisaibaba100.blogspot.in/2011/06/lord-krishna-beautiful-childhood-photos.html

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

1 thought on “இழப்பின் மறுபக்கம்

  1. அருமையான படைப்பு. வாழ்த்துக்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *