சு. ரவி

 

வணக்கம், வாழியநலம்

திருவெள்ளரைத் திருத்தலத்தின் பங்கஜ வல்லித் தாயார்

கோட்டோவியமாக…

பார்க்க, ரசிக்க…

 

PankajaVallith Thaayaaar

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

2 thoughts on “பங்கஜ வல்லித் தாயார்

  1. அன்பு ரவி ஜி  கருணைப்பொழியும் முகம்  உயிருடன் பேசும் கண்கள் அழகோ அழகு இந்தக்கலையைப் படித்தீர்களா? வாழ்த்துகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *