ரிஷி ரவீந்திரன்

உனக்குத் தெரிந்தNijam (2
நானும்
எனக்குத் தெரிந்த
நீயும்
யாரோ ?…

என்னைப் பற்றி
நீ அறிந்த
நிஜமும்
உன்னைப் பற்றி
நான் அறிந்த
நிஜமும்
நிஜமான நிஜமா ?

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க