ரிஷி ரவீந்திரன்

உனக்குத் தெரிந்தNijam (2
நானும்
எனக்குத் தெரிந்த
நீயும்
யாரோ ?…

என்னைப் பற்றி
நீ அறிந்த
நிஜமும்
உன்னைப் பற்றி
நான் அறிந்த
நிஜமும்
நிஜமான நிஜமா ?

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.