செண்பக ஜெகதீசன்

parvati-lakshmi-and-saraswati-PX89_l

 

வென்றிட வீரம் தருபவளே

வேத வெற்பின் மலைமகளே,

என்றும் செல்வம் நிலைத்திருக்க

எல்லாம் தந்திடும் அலைமகளே,

குன்றிடாக் கல்வி கலைகளுடன்

கொடுத்திடும் தாயே கலைமகளே,

என்றுமே வாழ்த்துவம் உங்களையே

ஏற்றம் வாழ்வில் பெற்றிடவே…!

 

 

 

படத்திற்கு நன்றி: http://www.dollsofindia.com/library/devis/

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *