சக்தி சக்திதாசன்

christmas_wallpaper_14_1024x768

அன்பினை அகரமாக்கி

அருளினை அகலமாக்கி

அகிலத்தின் அடிப்படை

அமைதி என்றுரைத்தார்

 

மானிடர் வாழ்வு தனில்

மாண்பு மிகு பண்பு

மாட்சிமை தனை நல்கும்

மனமிகு அன்பு என்றார்

 

ஏற்றம் காண வேண்டி

மாற்றம் தனைத் தேடி

சீற்றம் தனை அகற்ற

தோற்றம் கொண்டவர் இயேசு

 

நோக்கம் ஏதுமற்றோர் உலகில்

தேக்கம் கொண்டு வாழ்வதை

நீக்கம் செய்யவே பூமியில்

தாக்கம் கொண்டவர் கர்த்தர்

 

மண்ணில் நாம் இயற்றும் பாவங்களை

விண்ணின் தலைவன் மைந்தன்

தன்னில் ஏந்திக் கொண்டான்

முன்னில் நிகழ்ந்த வேதங்கள்

 

கள்ளில் போதையுற்று மயங்கும்

சொல்லில் கயமையுற்ற மாந்தருக்காய்

முள்ளில் கீரிடமணிந்து தேவமைந்தன்

சிலுவையில் தனை மாய்த்தனன்

 

மேரியின் அன்பு மைந்தன் தன்னின்

மேண்மைமிகு பிறந்தநாளில்

மேதினியில் மனிதராய் நாம் பிறந்து

மேன்மைகள் என்ன செய்தோம் ?

 

நத்தார் திருநாளில் தன்னில்

நற்திரு வாழ்த்துக்களுடன்

சிறியவன் இவனின் உள்ளம்

சிந்துது பல்லாயிர வாழ்த்துக்கள்

 

படத்திற்கு நன்றி: http://biblecliparts-jesuspictures.blogspot.com/2010/08/jesus-christ-wallpapers-and-christian.html

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *