முக்கோணக் கிளிகள் படக்கதை – 5

— சி. ஜெய பாரதன்

முக்கோணக் கிளிகள்
(பெரிதாக்கப்பட்ட​ நெடுங்கதை​)

படக்கதை – 5

 image

மூலப் பெருங்கதை : சி. ஜெயபாரதன், கனடா
வசனம், வடிவமைப்பு : வையவன்
ஓவியர் : தமிழ்

Mukkonakkilikal - 17

Mukkonakkilikal - 18

Mukkonakkilikal - 19

Mukkonakkilikal - 20

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *