நேசிக்க முடியவில்லை உன்னை…

0

​-பஃக்ருத்தீன் இப்னு ஹம்துன்

அழகாக இருக்கின்றாய்                                                                                                       நேசிக்க முடியவில்லை - கவிதை
எப்போதும்!
இனிமையாகவே வெளிப்படுகின்றாய்                                 
எளிதாகவும் இருக்கின்றாய்
எங்கேயும் தென்படுகின்றாய்
அலங்கரித்துக் கொள்வதில்
அதிகப் பெருமையும் உனக்குத்தான்!

உள்ளத்தில் உறுத்தியபடி
நீண்ட காலம்
நினைவில் தங்கிவிடும்
உன்னைப் பின்தொடர்வதோ
எளிதாயில்லை யாருக்கும்!

போரிலும் காதலிலும்
பெரும்பங்கு வகிக்கும்
உன்னைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளாதவர்
யாருமில்லை!

நிறையவே சிறப்பிருந்தும் உன்னை
நேசிக்க முடிவதில்லை பொய்யே…!

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *