முக்கோணக் கிளிகள் (பெரிதாக்கப்பட்ட நெடுங்கதை)

0

முக்கோணக் கிளிகள்

(பெரிதாக்கப்பட்ட  நெடுங்கதை)

படக்கதை – 10

மூலப் பெருங்கதை : சி. ஜெயபாரதன், கனடா

வசனம், வடிவமைப்பு : வையவன்

ஓவியர் : தமிழ்

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Mukkonakkilikal - 37-3Mukkonakkilikal - 38Mukkonakkilikal - 39Mukkonakkilikal - 40

தொடரும்…

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.