கிரேசி மோகன்

crazy

மைகொண்ட கண்ணாள், மகாலஷ்மி கொஞ்சிடும்,
வைகுண்ட வாசியவன் வாசுதேவன், -பொய்கொண்ட,
பூமியைப் பாராமல், பொய்யுறக்கம் போடுகிறான்,
சாமிக்கு சுப்ரபாதம் சொல்”….கிரேசி மோகன்….

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.