வன்கொடுமை மூச்சடக்க..

உலக விளையாட்டு அரங்கு
நிறையும் வக்கிர செயல்பாடுகளில்
சிக்கித் திணறி நசுங்கும்
புனித மனிதம் காக்கத் தவறும்
வேடிக்கை மனிதர்கள்..

மனிதர்கள் உருவில் உலவும்
மிருகமனம் நடத்தும்
காமவெறி நாடகத்தில் பலியாடாய்
கள்ளமில்லா சிறுமிகளும்
அறுபட்டு உருக்குலையும் பலாத்கார
ஆட்டத்திற்கு மூடுவிழா காணாத
வேடிக்கை மனிதர் நிறைந்த
உலக விளையாட்டு ஆட்சிக்களம்..

களம் நிறைந்த வெள்ளமென
பெருகும் மக்கள் கூடி களிக்கும்
நல்லுறவு மனப்பாங்கு நட்பிலிருந்தாலும்
பெற்று வளர்த்து சீராட்டிய
சொந்த பந்த உறவுகளை
சொத்துக்காக
பிணந்தின்ன வட்டமிடும் கழுகென
கூடயிருந்தே குழி பறித்து
தரையில் தள்ளி மிதித்து நசுக்கும்
வாடிக்கை விளையாட்டு எந்தவீட்டில்
எப்பொழுது அரங்கேறுமென காத்துக்கிடக்கும்
வேடிக்கை மனிதர்களால் நிறைந்த
உலக விளையாட்டு உறவுமேடை..

மேடையேறும் இலக்கிய விரலால்
நசுக்கப்பட்ட சமூக கொடுமைகளில்
நசங்கியும் நசுங்காத அரக்கனாய்
உயிர்த்தெழும் சாதிமத பிரிவினைகள்
உள்ளிட்ட வன்கொடுமை மூச்சடக்க
நன்நடத்தை விரல் நே(கூ)ராக்கிய
கல்வி எழுத்தாணி கொண்டு
வேடிக்கை மனிதர்களைப் பந்தாடட்டும்
உலக விளையாட்டு அரங்கு..!!

… நாகினி

[download id=”அஆஇஈஉஊ”]

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *