புகைப்படம்… குறுங்கவிகள்..

நாகினி

 

புகைப்படம்.. குறுங்கவிகள்…

புகைந்த உறவு
புதைந்து போனது
புகைந்த புகைப்படத்துடன்..
***
நினைவலைகளை
இனிமையாக மீட்டி வந்தனர்
புகைப்படத்தில் பள்ளித்தோழர்கள்..
***
நவீன அறிவியல் குல்பி
மற்றவரைத் தேடாமல் தனக்குத் தானே
புகைப்படம் எடுப்பது ‘செல்பி’!
***
தன்கையே தனக்குதவி
பழமையின் நவீனம்
புகைப்படக்கலையில் செல்பி..
***
கண்ணீர் மாலை
சூடிக் கொடுத்தான்
புகைப்படத்தில் கணவன்..
***
கண்ணில் படவில்லை
மழலை பருவம் கண்படு மென
புகைப்படம் எடுக்கவில்லை!
***
புன்னகை மாற்றமாகி
புகைப்படத்தில் முகம்
புதுமையாய்த் தெரிகிறது..
***
முதுமையை இளமையாக மாற்றும்
புகைப்படக் கலை நுட்பம் நம்பிக்கை
முகத்தில் மண்அள்ளி தூற்றும் !!

.. நாகினி

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *