–கே.எஸ்.சுதாகர்.

(50 வார்த்தைகளுக்குள் ஒரு குறுங்கதை)

 

World Refugee Day 2013நான் சமீபத்து அகதி. நண்பன் 16 வருட அதிதி, பொறியியலாளன், (கொழுத்த) மனைவி சீதனம்.

ஒருநாள் சந்தித்துக் கொண்டோம்.

வாடகை வீட்டிலா இருக்கிறாய்? காசு தருகின்றேன். வீட்டை வாங்கு. கொஞ்ச வட்டிதான்.

வீடு வாங்கினேன். காலம் மாறியது. வட்டி ஏறியது. வேலை நின்றது.

மகனுக்கு வருத்தம், காசைத் தா மனமறியப் பொய் சொன்னான்.

அற விலைக்கு வீட்டை விற்று தன் பணத்தை எடுத்தான்.

மீண்டும் வாடகை வீட்டில் நான்.

 

 

 

படம் உதவி: http://rabble.ca/multimedia/2013/06/world-refugee-day-2013

 

 

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published.