இலக்கியம்கவிதைகள்

புரட்சி கண்டும் புரட்சி

நாகினி

 

பசுமை புரட்சி கண்டும்
பகடை ஆகி பகடி ஆடி
பசுமை இயற்கை சுவாசம்
பகல் கனவாய் எதிர் சந்ததி கையேந்த
பசுமை மகவைக் காவு கொடுக்கின்றோம்…

நிற்கும் இயற்கை காலை
வெட்டி எடுத்து செயற்கை
அடுக்கு மனை பந்தல் கட்டி
சுதந்திரமாய் ஓடி ஆடி விளையாட
ஒரு சிறு இடமும் இன்றி
பிஞ்சு மக்களை இயந்திர மலர்களாய்
ஒரு சிறு கூட்டுக்குள் கணினியே கதியென
நிறுத்திடத் தானோ இயற்கையைச் சிதைக்கின்றோம்…

இயற்கை சிதைவைத் தடுத்து
நம்மோடு எதிர் சந்ததிக்கும்
இயற்கை சுவாசம் பசுமையாய் நிறைய
ஒற்றுமை எழுச்சிக் கரங்கள் உயர்த்தி
இயற்கை அமைதிப்புரட்சி கண் நோக்குவோம்!

 

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க