-றியாஸ் முஹமட்

புல்லோடும் பேசுகிறேன்
புழுதியோடும் விளையாடுகிறேன்
பூவே நீ அருகில் இருந்தால்
பூமியிலே நான் பறக்கிறேன்
புதுமையாக நீ வந்தாய்
புன்னகையால் என்னைக் கொன்றாய்
பூகம்பம் ஒன்றை நடத்திவிட்டுப்
பூமியில் எங்கே ஒளிந்தாய்..?

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.