வெள்ள நிவாரணம்

-றியாஸ் முஹமட் எங்கக் களிமண் வீடு மழையினால் கரைந்தோடுகிறது எங்க மூத்த ராத்தாவின் கண்ணீர் போல... சூடு கண்ட பூனையொன்று எழுந்தோட வழியில்லாது

Read More

கூறு கெட்ட உலகம்

-றியாஸ் முஹமட் கூறு கெட்ட உலகம் குனியக் குனியக் குட்டும் துணிந்து நீ எழுந்து நின்றா உன்னையே அது சுற்றும் பாடுபட்ட உள்ளம் விழுந்து கிடப்பதோ

Read More

பங்கீடு

-றியாஸ் முஹமட் ஆல  மரம் ஒன்று சாய்ந்து கிடக்கிறது அது ஆண்ட அரண்மனை வெறிச்சோடிக் கிடக்கிறது!                   சொந்த பந்தம் எல்லாம்

Read More

கல்லறை தேடும் வரிகள்!

-றியாஸ் முஹமட் தீப்பந்தங்கள் எல்லாம் என்னை நோக்கியே குறி வைக்கப்படுகிறது கருகிப் போன என் தோல்களுக்கு வலி உணர்வு தெரிவதேயில்லை பாழாய்ப்போன எ

Read More

கூடு கலைத்(ந்)த கோலம்!

-றியாஸ்முஹமட் எனதன்பு மகளே... அங்கே தெரிவது வெறும் காட்டுத் தீ அல்ல அது நம்ம வீட்டுத் தீ ! காமவெறியர்களால் பந்தாடப்பட்டவர்களில் நானும்

Read More

சரித்திரம் படைக்கத் துடிப்பவன்டா!

-றியாஸ் முஹமட் அந்த முள்ளி வாய்க்கால்தான் என் பெற்றோர்களுக்குக் கொள்ளி வைத்தது! அன்று ஈழத்து அகதிமுகாம்கள் கூட எங்களைத் தள்ளி வைத்தது என் பள

Read More

கரைந்த கற்பு!

-றியாஸ் முஹமட் கடல் கடந்த கல்யாணி கட்டிய கணவனையும் கட்டியணைத்த குழந்தையையும் கலாசார மோகத்தால் களைந்திடுவாள்! கண் கூசும் ஆடை கண்றாவியாகிவிட

Read More

வல்லமைக்கு வயது ஆறு!

 -றியாஸ் முஹமட் வண்ணத்தமிழ் கொண்டு வற்றாது தினந்தோறும் வானத்துச் சூரியனாய் வாசலிலே படியேறி வந்திகள் பாடிச்செல்லும் வாசகத்திற்கு இடந்தந்து வாச

Read More

கவிதை

உயிர் நண்பன் ........................... பள்ளியிலே சேர்ந்து படித்ததுமில்லை பனங்காட்டிலே சேர்ந்து மேய்ததுமில்லை பாலைவனம் மேய்கையிலே பால்

Read More

சிட்டுக்குருவி

-றியாஸ்முஹமட் நான் சின்னஞ்சிறிய சிட்டுக்குருவி உன் வாள் உருவி என்னை வெட்டிப் போடு! உன் துப்பாக்கிச் சொண்டால்  என்னைச் சுட்டுப்போடு! க

Read More

எங்கே ஒளிந்தாய்?

-றியாஸ் முஹமட் புல்லோடும் பேசுகிறேன் புழுதியோடும் விளையாடுகிறேன் பூவே நீ அருகில் இருந்தால் பூமியிலே நான் பறக்கிறேன் புதுமையாக நீ வந்தாய் புன்

Read More

பிரிந்து இருப்பதில் பிரியமுமில்லை!

-றியாஸ் முஹமட் பிரிந்து இருப்பதில் பிரியமுமில்லை காத்திருப்பதில் அர்த்தமுமில்லை உன்னை மறக்கத் தெரியவுமில்லை நீயின்றி வேற உறவுமில்லை..... உன்ன

Read More

இளைஞனே…!

-றியாஸ் முஹமட் வாழ்க்கையை வாழடா, வாழ்ந்து நீ பாருடா...!! தடைகள் ஏதடா, தள்ளிப் போகாதடா...!! தேடல்கள் சுகமடா, தேடித்தான் பாரடா...! ஓடு

Read More

சீதனம்!

-றியாஸ் முஹமட் கன்னிக்கு ஏன் வேதனை…? கருமச் சீதனத்தின் சோதனை! கன்னிக்கோ                                                                      

Read More