சினமென்னும் நச்சுமரம் …

தேமொழி.

 

நச்சு மரமொன்று

–வில்லியம் ப்ளேக்

சினம் கொண்டேன் ஆருயிர் நண்பனிடம்
சீறினேன், கொட்டினேன் மனக்குமுறலை
குறைந்ததே சினம், மறைந்ததே மாயமென!!!
சினம் கொண்டேன் பிறவிப் பகைவனிடம்
சீறவழியில்லை, குமைந்தேன் மனதிற்குள்
குறையாத மனச்சுமையோ வளர்ந்தது வஞ்சமென !!!

அச்சமெனும் நீரூற்றியே வளர்த்தேனதை நாளும்
கண்ணீர்விட்டே வளர்த்தேன் இரவுபகலாய் நானும்
குரூரப் புன்னகை எனும் கதிரொளிபெற்று
குன்றாத வஞ்சகமே சூழ்ச்சியென துளிர்த்தது

அருமையாக வளர்ந்தது இரவுபகலாக
ஆப்பிளாகக் கனிந்தது அருஞ்சுவையாக
பட்டது அது பகைவனின் கவனத்திலும்
நட்டது நானென்று நன்கறிவான் அவனும்

கள்ளமனதுடன் நுழைந்தான் தோட்டத்தில்
காரிருளில் சிக்கிவிட்டான் என்பொறியில்
புலர்ந்தபொழுதில் கண்டேனவனை, நச்சுக்கனி
வீழ்த்திய மரமாய் வீழ்ந்திருந்தான் மரத்தின்கீழே

லண்டனில் வாழ்ந்த ஆங்கிலக் கவிஞர் வில்லியம் பிளேக் (1757 – 1827) அவர்கள் எழுதிய “பாய்சன் ட்ரீ” என்ற கவிதை.
மொழிபெயர்ப்பு: தேமொழி

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

William Blake1

A Poison Tree

–William Blake

I was angry with my friend:
I told my wrath, my wrath did end.
I was angry with my foe:
I told it not, my wrath did grow.

And I watered it in fears,
Night and morning with my tears;
And I sunned it with smiles,
And with soft deceitful wiles.

And it grew both day and night,
Till it bore an apple bright.
And my foe beheld it shine.
And he knew that it was mine,

And into my garden stole
When the night had veiled the pole;
In the morning glad I see
My foe outstretched beneath the tree.

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *