இலக்கியம்கவிதைகள்

மரணத்தின் நினைவுகள்

-கவிஜி

இப்போதெல்லாம்
ஒலி எழுப்பாமலே சற்று
ஒதுங்கித்தான் போய்க்
கொண்டிருக்கிறேன்,
போன வாரம் ஏதோ ஒரு வண்டியில்
அடிபட்டுச் செத்துப்போன
தெருநாய் எப்போதும் தூங்கும்
நடுப்பாதையை…

நாக்கை வெளியே விட்டபடி
தூங்கும் நாயின்
மரணத்துக்குள்
வண்டிகளின் முகப்பாய் என்
ஒதுங்குதலும் தெரியலாம்…

நான் பாதங்களைக் கூடச்
சத்தமின்றியே
வைத்து எடுக்கிறேன்…

முகப்பு வெளிச்சமற்ற
தேகத்தில் இளைப்பாறட்டும்
மரணத்தின் முந்தைய நினைவுகள்…!

 

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க