-தமிழ்நேசன் த.நாகராஜ்

பாருங்கள் மாணவர்களே!
இங்கேதான்
மாணவராய் விதையானவர்
விஞ்ஞானியாய் விருட்சமானார்!    kalaam

பாருங்கள் சிந்தனையார்களே!
இங்கேதான்
சீர்மிகு சிந்தனைவாதி
சிந்திக்கிறார்!

பாருங்கள்  சாதிப்பவர்களே!
இங்கேதான்
சாலச்சிறந்த சாதனையாளர்
சாதிக்கிறார்!

பாருங்கள் அறிவியலார்களே
இங்கேதான்
அறிவுமிகு ஆராய்ச்சியாளர்
ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கிறார்!

பாருங்கள் கல்வியாளர்களே!
இங்கேதான்
கனம்பொருந்திய கற்பிப்பாளர்
கற்பிக்கிறார்!

பாருங்கள் தமிழர்களே!
இங்கேதான்
தாய்மொழி நேசர்
தமிழை நேசிக்கிறார்!

பாருங்கள் தாயகப் பற்றாளர்களே!
இங்கேதான்
மேதகு அய்யா ஆ.பா.ஜெ. அப்துல் கலாம் அவர்கள்
தன்னைத் தாய்நாட்டிற்கு அர்ப்பணிக்கிறார்!

வாருங்கள் நாமும் அவர் வழியில் கனவுகள் காண்போம்
கூறுங்கள் இளைஞர்களே உங்களில்
யார் நாளைய கலாம்…?

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *