எம். ஜெயராமசர்மா .. மெல்பேண் .. அவுஸ்த்திரேலியா 

1935500_928017080628561_6456010672372628722_n

குடியரசு நாளதனில் குடியொழிக்க நினைந்திடுவோம்
அடிமைமனம் எமைவிட்டு அகன்றுவிட எண்ணிடுவோம்
திடமுடனே இந்தியாவை நிலைநிறுத்த முனைந்திடுவோம்
தீமைசெய்வார் மனந்திருந்த திட்டங்கள் வகுத்திடுவோம் !

அரசியலார் மனங்களிலே அறமோங்கச் செய்திடுவோம்
அசிங்கமுடை அரசியலார் அவைவிட்டு ஓட்டிடுவோம்
உரிமையொடு கடமைதனை உணர்த்தியே நின்றிடுவோம்
உள்ளமெலாம் சுதந்திரத்தின் உயர்கருத்தை விதைத்திடுவோம் !

காந்தியொடு காமராசர் வாழ்ந்தவிந்த நாட்டினிலே
காட்டாச்சி செய்வாரை கழுவேற்றி வதைத்திடுவோம்
நீதிசொன்ன திருக்குறளை நித்தமுமே படித்துநின்று
போதிப்போம் பொறுப்புடனே புனிதமெமை சேர்ந்தணைய !

சாதிபற்றிப் பேசாமல் சாதிப்போம் இமயமென
வாதிட்டுவாதிட்டு வைகத்தில் என்ன கண்டோம்
ஆதிக்கம் ஆணவத்தை அறவேநாம் துறந்துவிட்டு
அன்புகொண்டு அரவணைத்து ஆனந்தம் பெற்றிடுவோம் !

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *