இன்னம்பூரான் பக்கம் 7 நூறு வருடங்களுக்கு முன்னால் 1

ஜூலை 6, 1916

ast
இன்னம்பூரான்
ஜூலை 6, 2016

சமுதாயத்தில் நல்லதும் கெட்டதும் நடந்த வண்ணமாகத்தான் இருக்கிறது. உன்னிப்பாக கவனித்துப் பார்த்தால், நல்லது நடக்கவும், தீயது விலக்கவும், விழிப்புணர்ச்சி அளிக்கும் அறிவுரை மிகவும் உதவும். கொசு மருந்திலிருந்து விதவாவிவாகம் வரை, விழிப்புணர்ச்சியும், அதைப் பரப்பும் உத்திகளும், விளம்பரங்களும் வரவேற்கப்படுகின்றன.

நூறு வருடங்களுக்கு முன்னால், இதே தினத்தில், ஒரு நிகழ்வு. 1914ஆம் வருடம் தொடங்கிய முதல் உலக யுத்தத்தில் அமெரிக்கா பங்கு கொள்ள நிச்சயித்த காலகட்டத்தில், ராணுவத்துக்கு ஆள் பிடிக்க வேண்டியிருந்தது. ‘ நாம் தயார் நிலையில் இருக்கிறோமா? ‘ என்ற வினா எழுப்பி,ஜூலை 6, 1916 அன்று பிரசுரமான லெஸ்லி வாராந்திர இதழ் என்ற பத்திரிகையில், ‘இவர் தான் அமெரிக்க மாந்தர்‘ என்று குறிப்பிடும் வகையில், ஜேம்ஸ் மாண்ட்கோமரி ஃப்லாக் என்பவர் வரைந்த ‘அங்க்கில் சாம்‘ என்ற படம் பிரசுரம் ஆனது. அவர் அமெரிக்கர்களை யுத்த ஆயத்தங்களுக்கு அழைப்பதாக வாசகம் அமைக்கப்பட்டது. இதற்கு ஓஹோ என்ற ஏகப்பட்ட வரவேற்பு. இரு வருடங்களுக்குள் 40 லட்சம் பிரதிகள் அச்சடிக்கப்பட்டு விநியோகம் செய்யப்பட்டன. மக்களும் திரண்டு உதவினர்.

நான் சமீபகாலத்தில், கிட்டத்தட்ட நூறாண்டுகள் கழிந்த பின்னும், இந்த முத்திரைச் சித்திரம் பயனில் இருப்பதைக் கண்டேன்.

யார் இந்த சராசரி அமெரிக்கனின் மாதிரி என்று ஜனாதிபதி ரூஸ்வெல்ட் கேட்டதற்கு, சிக்கனம் கருதி தன்னையே மாதிரியாக வைத்துக்கொண்டதாக அந்த ஓவியர் விளக்கம் அளித்தார். ஜனாதிபதியும், இதுதான் அமெரிக்க குணாதிசயம் என்று பாராட்டினார். அது யாது என்றால், நடு நிலை நியாயம், பொறுப்பேற்கும் தன்மை, நாணயம், நாட்டுப்பற்று எல்லாம் உள்ள மனிதன்.

ஒரு கல்லில் எத்தனை மாங்காய்!?

நாம் நம் நாட்டுக்கு எந்த மாதிரி பிரதிபலிப்பு முத்திரை சித்திரம் வரையலாம்?
-#-
சித்திரத்துக்கு நன்றி: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Unclesamwantyou.jpg

படித்தது: James Montgomery Flagg (1877–1960). Wake Up America! New York: The Hegman Print, 1917. Color lithographic poster. Prints and Photographs Division, Library of Congress (58D.6)

http://www.loc.gov/exhibits/treasures/tr11c.html#obj23

இன்னம்பூரான்

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published.