எம் . ஜெயராமசர்மா.. மெல்பேண் … அவுஸ்திரேலியா

நாடுபோற்ற வாழு

நன்மைநினைத்து வாழு

ஊடலொழித்து வாழு

உண்மையோடு வாழு

வாழவேண்டும் எண்ணம்

மனதில்கொண்டு வாழு

மனம்முழுக்கத் தூய்மை

நிறைத்துக்கொண்டு வாழு !

 

அன்னைதந்தை உந்தன்

அகத்தில்கொண்டு வாழு

அறிவைநல்கும் ஆசான்

ஆசீபெற்று வாழு

உன்னைவிரும்பும் வண்ணம்

உயர்ந்துநிற்கும் பெரியோர்

உன்னைவாழ்த்தி நிற்க

உளத்தாலுயர்ந்து வாழு !

 

கற்றவற்றை நாளும்

கருத்தில்கொண்டு வாழு

கற்கும்நூல்கள் தன்னை

கவனங்கொண்டு பாரு

கஞ்சிகுடிக்கும் வாழ்வு

வந்தமையும் போதும்

கற்கும்நிலைய நாளும்

கடமையாக்கி வாழு !

 

உண்மையுந்தன் வாழ்வில்

உயர்வுஎன்று வாழு

உலகுபழிக்கும் யாவும்

உதறிவிட்டு வாழு

அன்புதன்னை உந்தன்

அறமாய்கொண்டு வாழு

அரவணைக்கும் பாங்கை

அகத்தில்கொண்டு வாழு !

 

தெய்வமுண்டு என்று

தினமுமெண்ணி வாழு

பொய்மையுந்தன் வாழ்வை

பொசுக்குமென்று வாழு

கோபம்கொண்டு வாழ்ந்தால்

குணமிழந்து போவாய்

ஆதலாலே நீயும்

அகிம்சையேற்று வாழு !

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *