-இன்னம்பூரான்

செவ்வாய் 23 08 2016

 

sukavanam2

மனம் என்பதின் இருப்பிடம், அதன் வழித்தடங்கள் பற்றிய ஆய்வுகள் கணக்கில் அடங்கா. விஞ்ஞான ரீதியாக, அது மூளையின் செயலே என்ற கருத்து தற்காலம் பெரிதும் பேசப்படுகிறது. ஆழ்மனம் என்றால், அது உடல் அவயவமாகவே தென்படுவதில்லை. ஆனால், நம்மை அதுதான் ஆட்டிப்படைக்கிறது என்பது அவரவர் அறிந்ததே. அந்த ஆட்டிப்படைத்தல் உடல் நலத்தைப் பெரிதும் பாதிக்கும் என்பதும் ஒரு அனுபவக்கூறு. நோயற்ற வாழ்வுக்கு மனோதிடம் உறுதுணை என்பதும் மறுக்க முடியாத சூத்திரம் என்பதை ஐயமுற அறிவதற்கு, 1976-லிருந்து இயங்கும் அமைப்பு ஒன்று மனித இனத்தின் காவல் தெய்வமாக இயங்கி வருகிறது. அண்மையில் அவர்கள் ஒரு நீண்ட ஆய்வின் பயனாகப் பத்து அறிவுரைகள் வழங்கியுள்ளனர். அதில் முதலாவது பற்றிய பதிவு  இது. வாசுதேவன், கோபால், லக்ஷ்மி நாரயணன் போன்றோர் கேட்டால் அவை யாவையும் அலசி, அவரவருக்கு ஏற்புடையதை நடைமுறைக்குக் கொணரலாம். தமது உணர்ச்சிகளை இற்செறிக்காதீர்கள். நால்வரிடம் அது பற்றி கலந்தாலோசித்தால், அது பெரிதும் உதவும் என்பது முதல் அறிவுரை, விஞ்ஞான ஆய்வின் அடிப்படையில்.

சற்றே விவரமாக: தன் உணர்ச்சிகளை பகிர்ந்துப் கொளவது பலவீனமல்ல. அது தன்னலம் போற்றும் அணுகுமுறை. தன்னை பாதுகாத்துக்கொள்ளும் வழி. உன்னை அலைக்கழிக்கும் சிக்கலை, அது அவிழ்க்கக் கூடும். இது எளிதில் நடக்கக்கூடியது இல்லை. ஒரு சொல்லில் தீராத பிரச்சனையை விசாலமாக விளக்குவதும் நலனே. அதற்காக, ஒரு பகிர்வைச் செயற்கையாக அமைத்து விட்டால், வேறு வினை வேண்டாம். இத்தகைய உரையாடல்கள் தான்தோன்றியாக, இயல்பாகவே அமைந்து விட்டால், நீங்கள் ஒரு பாலத்தைக் கடந்து விடுவீர்கள். முஸ்தீபுகள் செய்து கொள்ளாமல், நண்பர்களிடம் மனம் விட்டுப்பேசினால், தீர்வு கிடைப்பது எளிதாக அமையும் என்பது ஆய்வின் வெளியீடு. துவக்கும்போது பாலைத்திணை; கூர்மையான கற்கள் நெருடலாம். அவசரம் இல்லை. காலம் கடந்தாலும், தக்கதொரு சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது என்பதும் ஆய்வின் முடிபு எனலாம்.

*****

இனி ஆங்கில மூலம்:

Talk about your feelings

Talking about your feelings can help you stay in good mental health and deal with times when you feel troubled.

Talking about your feelings isn’t a sign of weakness. Its part of taking charge of your wellbeing and doing what you can to stay healthy.

Talking can be a way to cope with a problem you’ve been carrying around in your head for a while. Just being listened to can help you feel supported and less alone. And it works both ways. If you open up, it might encourage others to do the same.

It’s not always easy to describe how you’re feeling. If you can’t think of one word, use lots. What does it feel like inside your head? What does it make you feel like doing?

You don’t need to sit your loved ones down for a big conversation about your wellbeing. Many people feel more comfortable when these conversations develop naturally – maybe when you’re doing something together.

If it feels awkward at first, give it time. Make talking about your feelings something that you do.

*****

உதவி: Mental Health Foundation Copyright © 2016.

சித்திரத்துக்கு நன்றி:

http://az616578.vo.msecnd.net/files/2016/07/03/636031124379287984-1867934803_mental%20health%20thumbnail.jpg

*****
இன்னம்பூரான்

http://innamburan.blogspot.co.u
http://innamburan.blogspot.de/view/magazine
www.olitamizh.com

 

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *