இலக்கியம்கவிதைகள்

உலக யோகா தினம் – ஜூன் 21ம் தேதி

 
ஆய கலைகள் அறுபத்து நான்கு கலையே

யோகாவும் இதனில் அடங்கும் கலையே

யோகிகளும், துறவிகளும் தொன்றுதொட்டு வளர்த்த கலையே

நமது நாட்டினில் தோன்றிய பழம் பெரும் கலையே !

 

 

உடலும்,மனதும் ஒன்று கூடி, உணர்ச்சிகளை அடக்கும்

மூச்சு பயிற்சியினால் பலவித நோய்கள் அடங்கும்

யோகப் பயிற்சியும் , நடை பயிற்சியும் அனுதினம் செய்யுங்கள்,
அது இளமை என்னும் ரகசியம் தோன்றும் இடமாகும் !

 

 

யோகாசனங்களில் பல வகைகள் உண்டு
சில யோகாசனங்களுக்கு மிகுந்த சிறப்புண்டு
சிறுவர் முதல், முதியோர்கள் வரை யோகா பழகலாம்
அனுதினம் இதனை கடைபிடித்தால் நோய்யின்றி வாழலாம் !

 

 

யோகா கலை நமது நாட்டில் தோன்றியதே

பழம் பெரும் கலையானாலும் ,எல்லோர்க்கும் உகந்ததே

முனிவர்களும், சித்தர்களும் வளர்த்த கலையாகும்

இதன் பெருமை அறியாத மனித வாழ்வே வீணாகும்

 

 

நோய்யற்ற வா ழ்வே குறைவற்ற செல்வம்,

யோகாசனங்களை செய்து உடல் நலனை பேணுங்கள்

யோகாசனங்களின் நன்மையினை உலகிற்கு எடுத்துரையுங்கள்

உலக யோகா தினம் அறிவுறுத்தும் கருத்தென உணருங்கள் !

 

ரா.பார்த்தசாரதி

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க