சைவ சமய வரலாற்றில் காதக்கல் Today is a milestone day in the annals of Saiva religion

சைவ சமய வரலாற்றில் காதக்கல் Today is a milestone day in the annals of Saiva religion.

ஐப்பசி 13, 2048 திங்கள் (30.10.2017)

photo jeyaprakashtelugu
திருப்பதி வேங்கடவன் பல்கலைக் கழக மேனாள் தமிழ்த்துறைப் பேராசிரியர், மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக மேனாள் தெலுங்குப் பேராசிரியர், சங்க இலக்கியங்களைத் தெலுங்குக்கு மொழிபெயர்க்கும் செம்மொழி நிறுவனக் குழுத் தலைவர், பேராசிரியர் சிறீபாத செயப்பிரகாசர்.
03.03.2011இல் முதன் முதலாகத் திருப்பதியில் சந்தித்தேன். பெரியபுரணத்தைத் தெலுங்குக்கு மொழிபெயர்க்கும் தொடக்கநிலையில் இருப்பதாகக் கூறினார். தருமை ஆதீனச் செயற்றிட்டத்தில் திருமலை திருப்பதி தேவத்தான நிதி வழங்கலுடன் மொழிபெயர்ப்பதை தொடருங்கள் எனக் கேட்டேன்.

dharmapuram adheenam 04
மொழிபெயர்ப்புகளைப் பகுதி பகுதியாக அனுப்பி வந்தார். இன்று அவர் அனுப்பிய மின்னஞ்சலில் 4274 பாடல் வரையான இறுதிப் பகுதி இணைப்பில் வந்தது.

tnrgopalaaiyarsachi

telugu jayaprakash0396
அன்னாருக்கு நான் அனுப்பிய பதில்

Vanakkam
Today the entire text of 4274 hymns of Periyapuranam is in Telugu.
An effort which squeezed the time, energy, scholarship and the multilingual capability of Prof Jayaprakash over a period of about 10 years.
Today is a milestone day in the annals of Saiva religion.
It is a day where Tamil – Telugu interaction provided a new bondage.
It is a day for adorning the feather, another feather, in the cap of achievements of Prof. Jayapraksh.
Let us celebrate the blessings of Lord Shiva Parvathi, Saraswathi, Lord Venkatesa Pathmavathi.
Let us congratulate Prof Jayaprakash, a probable incarnate of Sekkizhaar.
Let Devas shower the most fragrant choicest flowers on Prof.Jayaprakash, his family and Ms. Gayathri.
Let us move to book making of this holy text and making it available at www.thevaaram.org site.
I shall keep you informed.
HH Gurumaha Sanithanam of Dharmapuram Adhenam, and
Scholar par excellence, nature’s inbuilt translator, with every syllable of Tirumurai transposed in each cell of his physical form, Sekkizhaar Adipodi TN Ramachandran,
were behind this blessed endeavor of translations (beginning 2000 CE) of Thirumurai to
English (9, 11)
German (portions of 1st Thirumurai),
Telugu (1,2,3,4, 7,8,9, portions of 5,10, 11 and now the entire 12),
Kannada (1, 8.1 and 9),
Malayalam (8)
Hindi (1, now 2 in progress)
Sanskrit (4, 5, 6, 8.1 and portions of 10)
Sinhala (8.1, 9)
Chinese ( 1 hymn of Thevaaram with all of 8.1 now in progress)
Malay (8.1 now in progress)
Myanmar (thiruvembavai of 8.1)
Thai (transcriptions of selected Tirumurai hymns in Thai language and Grantha to facilitate Thai Royality follow Saiva rituals)
Grantha (Transcribing from Grantha to Devanagari the entire text of 12 Upamnayu Baktha Vilasam – digitized in Jaffna)
Blessed are those universalizing the fathomless knowledge embedded in Thirumurai.
Regards

மறவன்புலவு க. சச்சிதானந்தன்
Maravanpulavu K. Sachithananthan

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *