திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

180326 – Disciple- Dialogue with Arjuna (2:7) A4
Indian ink -watercolour -wm

 

சீடன் சரணமுற, சங்கீதைக் கண்ணனின் 
 பாடம் கீதையாம் , பாகுபலி -நாடகம் 
மேகம் கிடந்தன்று மாருதி கேட்கின்றார் 
சோகமென்ன சொல்லர் சுனா”….!கிரேசி மோகன் ….!
                      சொல்அர் சுனா”….!
Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க