கிரேசி மோகன்

வென்றது கார்திக், விராட்கோலி தோற்றதால்
ஒன்றுதான் வெல்லும் உலகிலே: -நன்றிதைக்கேள்
நின்றுகொல்லும் தெய்வம்,நடனமா டியும்கொள்ளும்
(ஐபிஎல் ஆடியும் கொள்ளும் கேப்டனாய்)
மன்றில் அபஸ்மாரன்(முயலகன் -தாருகா வனத்தில் ரிஷிகள் சிவபெருமான் மீது ஏவியவன்) மீது….          

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.