திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

”வாழையடி வாழையாய் வீரமுற்ற வாரிசுனை
கோழையென இவ்வுலகோர் கூறிடுவர் -தோழனே
சாதலினும் தீதன்றோ சூழும் அவமானம்
ஊதிடச் சங்கிருக்கே ஓய்”….கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க