போப் பிரான்சிஸ்: நம்பிக்கையின் புதிய பரிமாணம்- புத்தக அறிமுகம்

அழைப்பு

புத்தக அறிமுகம்

போப் பிரான்சிஸ்: நம்பிக்கையின் புதிய பரிமாணம்

(அடையாளம் வெளியீடு)

ஆசிரியர்:
நாகேஸ்வரி அண்ணாமலை

நிகழ்ச்சித் தலைமை:
சமஸ்
துணை ஆசிரியர், த இந்து (தமிழ்)

நாள்: ஜூலை 07 (சனிக்கிழமை)
மாலை 6.00 மணி

இடம்: பனுவல்
112, திருவள்ளுவர் சாலை, திருவான்மியூர், சென்னை, 600041
கைபேசி, வாட்ஸப் 9789009666

பங்கு பெறுக

(ஆசிரியரின் பிற நூல்கள்: அமெரிக்காவின் மறுபக்கம், அமெரிக்க அனுபவங்கள், பாலஸ்தீன-இஸ்ரேல்
போர், ஐந்து தலைமுறை நாடார் பெண்களின் கதை; ஃபேஸ்புக்: https://www.facebook.com/a.nageswari)

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *