திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

181124 Dialogue with Arjuna Icam Canson 200gsm A4 (Lord is present in every heart. The mind pays obeisance to him in the form of the cow) wm

‘கன்றது கைநெல்லி,நின்றனுமன் கும்பிட,
வென்றிட வேறென்ன வேண்டுமோ! -இன்றுனது
உள்ளத்தின் சோர்வதனை கிள்ளியெறி, கீதைகேள்
உள்ளங்கை நெல்லி உனக்கு’’….கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க