டென்மார்க்கில் தமிழ் நூல்கள் அறிமுகம்

டென்மார்க்கில் தமிழ் நூல்கள் அறிமுகமும் புத்தகக் கண்காட்சியும் நிகழ உள்ளன. 10.10.2010 அன்று நிகழ உள்ள இந்த நிகழ்வின் அழைப்பிதழ் இதோ –

Denmark_tamil_books

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க