சி. ஜெயபாரதன், கனடா
 
பொங்கல் வைப்போம்
புத்தரிசிப்
பொங்கல் வைப்போம்
சர்க்கரைப்
பொங்கல் வைப்போம்
வீட்டு வாசலில்
மாட்டுப்
பொங்கல் வைப்போம்
முன் வாசலில்
கோலமிட்டு, பெண்டிர்
கும்மி அடித்து
செங்கரும்புப் பந்தலிட்டு
சீராய்த் தோரணம் கட்டிப்
பால் பொங்கல் வைப்போம் !
புத்தாடை அணிந்து
பூரிப்போடு
பொங்கல் வைப்போம்.
பொழுது புலர்ந்ததும்
வெய்யோன் விழித்ததும்
வெண்பொங்கல் வைப்போம்.
கூட்டாகத் தமிழர்
கொண்டாடும் அறுவடைத் திருவிழா
கோலகலமாகப்
பொங்கலோ பொங்கல் என்று
மங்கையர் பாடிக்
கோலடித்து
பொங்கல் வைப்போம்.
தைப் பொங்கல் வைப்போம்.

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *