இலக்கியம்கவிதைகள்

வெறுமை

பாஸ்கர் சேஷாத்ரி

ஓடிப்போய் திறந்த கதவால் கொஞ்சம் காற்று எட்டி பார்த்தது
அழைப்பு மணி சப்தமெல்லாம் எதிர் இல்லத்தில்
தவறி வந்த தபாலும் கடைசியில் அண்டை வீட்டுக்கு
சிணுங்கும் தொலைபேசி எடுக்கும் முன் அடங்கி விடுகிறது
ஊஞ்சலை ஆட்டி விட்டு காற்றில் கரைந்தாலும்
கடிகாரம் மட்டும் என்னை சப்தத்தால் உயிர்ப்பிக்கிறது
ஜன்னல் விளிம்பு மைனாவுக்கு தான் இது தெரியும்

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க