மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா,
மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா

தேரிலே சாமிவந்தால் தோளிலே தூக்கிவைத்து
பாரடா என்றுகாட்டும்  பாங்கினை மறக்கமாட்டேன்
ஊரிலே யுள்ளார்எல்லாம் உன்மகன் உதவானென்று
நேரிலே வந்துசொன்னால்  நிமிர்ந்தொரு பார்வைபார்ப்பார்

கவலைகள் படவும்மாட்டார் கண்டதை உண்ணமாட்டார்
தெருவிலே சண்டைவந்தால்  திரும்பியே பார்க்கமாட்டார்
அடிதடி வெறுத்துநிற்பார் ஆரையும் தூற்றமாட்டார்
உரிமை யாயுதவி நிற்பார்  ஊரிலே எங்களப்பா

பொய்யவர்க்குப் பிடிக்காது புளுகுவதை வெறுத்திடுவார்
மெய்பேசி நின்றுவிட்டால்  விரும்பியவர் அணைத்திடுவார்
உண்மையே பேசென்பார்  உழைப்பையே நம்பென்பார்
எண்ணமெலாம் இனிதாக இருக்கவே வேண்டுமென்பார்

அன்பாக இருவென்பார் அனைவர்க்கும் உதவென்பார்
அசடனாய் வாழாதே அறிஞனாய் உயரென்பார்
பலகதைகள் ஊடாகப்  பண்புகளை வளர்த்திட்டார்
பாரில் வாழநான் பாதையே அப்பாஅப்பா

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *