காட் ப்ளஸ் யூ

-சேஷாத்ரி பாஸ்கர். சார். மன்னிக்கணும் ஒரு முப்பது ரூபாய் கொடுக்க முடியுமா ? யார் நீங்க , உங்களை எனக்கு தெரியாதே? எனக்கும் உங்களை தெரியாது , நான் தா

Read More

பெரிய மரம்

பாஸ்கர்   எவ்வளவு பெரிய மரம்அது ? கோடாலி கொண்டு வெட்டவே வாரம் ரெண்டாகும் கனிகள் பொறுக்க கால் நோவும் சருகு இலையை எரித்தால் பகல் இர

Read More

மரம்

பாஸ்கர்   ஓய்வான ஓர் நாளில் நெடிதாய் ஒரு மரம் செய்தேன் . சாய்வாக அதை நோக்கி வண்ணங்கள் அப்பி வைத்தேன் திடமான அதன் உடலில் அரை கருப்பாய்

Read More

அவர் விஸ்வநாதம்

பத்து வருஷங்களுக்கு முன்பு நான் மந்தவெளி பக்கம் வசித்து வந்தேன். காலை கொஞ்சம் சாந்தோம் பக்கம் நடை பயிற்சி செல்வேன். அப்போது என் கால்களில் பாதிப்பு இல்

Read More