வ. விஜயபாஸ்கரனின் சமரன் களஞ்சியம் – ஆவணமாகிவிட்ட ஒரு அரசியல் இதழின் எளிய ஆரம்பங்கள்.

வெங்கட் சாமிநாதன் சரஸ்வதி என்ற பெயரில் ஒரு இலக்கிய மாதப் பத்திரிகையை, சுமார் ஐந்து அல்லது ஆறுவருட காலம் 1956 – 1961) ஆசிரியப்பொறுப்புடன் நடத்தி வந்தவ

Read More

தி.க.சி. யின் நினைவில்

வெங்கட் சாமிநாதன் என்னை மிகவும் திகைப்புக்கும் ஆச்சரியத்துக்கும் உள்ளாக்கிய மனிதர் சமீபத்தில் மறைந்த தி.க.சி. அறுபதுகளின் இடை வருடங்களிலிருந்து தான

Read More

பயணத்தின் அடுத்த கட்டம

வெங்கட் சாமிநாதன் இது நினைவுகளின் சுவட்டில் இரண்டாம் பாகம். ஹிராகுட் அணைக்கட்டில் கழிந்த ஆறுவருட வாழ்க்கை. 1950 மார்ச்சிலிருந்து 1956 டிஸம்பர் வரை.

Read More

ஓர் ஆல விருக்ஷம் பரப்பிய விழுதுகள்

வெங்கட் சாமிநாதன் தனக்குக் கொடுக்கப்பட்ட வாழ்வைப் பூரணமாக வாழ்ந்த பூரணி அம்மாள் தன் நூறாவது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்தது கூட தெரியாது மறைந்து வி

Read More

2013 ஜூன் மாதச் சிறுகதைப் போட்டி முடிவுகள்

வெங்கட் சாமிநாதன் புதியவர்கள் அறிமுகமாகின்றனர். இருப்பினும் கதைகளும் குறைந்துவிட்டன. இருப்பினும் மகிழ்ச்சி தருவது தன்னையும் தன் துறையையும் நகைச் சு

Read More

அன்பர்கள் எல்லோரிடமும் ஒரு வேண்டுகோள்

வெங்கட் சாமிநாதன் எப்படி ஆரம்பிப்பதென்று தெரியவில்லை. தமிழகம் அறிந்த ஒரு தமிழ் எழுத்தாளர், தி.ஜ.ர என்று அறியப்பட்ட தி.ஜ.ரங்கநாதன் 1900 லிருந்து 1

Read More

ஏப்ரல் (2013) மாத சிறுகதைப் போட்டி முடிவுகள்

வெங்கட் சாமிநாதன் இம்மாதம் சிறுகதைகளின் வருகை இன்னமும் குறைந்துவிட்டது. வருத்தம் என்னவென்றால், போனமாதம் வந்த சிறுகதைகளின் எண்ணிக்கை குறைந்திருந்தாலும

Read More

அறுபது ரூபாய் படுத்திய பாடு!

  வெங்கட் சாமிநாதன் நினைவுகளின் சுவட்டில் பாகம் – II (பகுதி – 54) கொஞ்ச நாட்கள்  கழிந்தன. எந்த இடத்திலிருந்தாவது  ஏதும் ஆர்டர் வருமா என்று  காத்தி

Read More

“பொருள் என்று ஒரு திடப் பொருள் உலகத்தில் இல்லை”

  வெங்கட் சாமிநாதன் நினைவுகளின் சுவட்டில் பாகம் – II (பகுதி – 53) புர்லா திரும்பியதும்  மறுபடியும் பழைய அன்றாட பாட்டை நடைதான். அலுவலகம், தினசரி பத்

Read More

பிரக்ஞையே இல்லாத இரண்டு பாதகங்கள்!

  வெங்கட் சாமிநாதன் நினைவுகளின் சுவட்டில் பாகம் – II (பகுதி – 52) சினிமா பார்த்துவிட்டு ஹோடடலுக்குத் திரும்பி வந்தேன். பயப்படும்படி ஒன்றும் நேரவில்

Read More

தென்னாட்டு சாந்தாராம்

வெங்கட் சாமிநாதன் நினைவுகளின் சுவட்டில் பாகம் – II (பகுதி – 51) தினசரி செய்தித் தாள் வாங்கிப் படிக்கும்  பழக்கம் இங்கு ஹிராகுட் அணைக்கட்டுக்கு வேல

Read More

“சம்பாத்திய வாழ்க்கையின் முதல் தடைக்கல்லை அகற்றியவர்.”

  வெங்கட் சாமிநாதன் நினைவுகளின் சுவட்டில் பாகம் – II (பகுதி – 50) நான் ஹிராகுட்டில் வேலைக்குச் சேர்ந்த போது சீஃப் என்ஜினியராக இருந்தது ஆர். பி வஷிஷ

Read More

ஆயிரம் சூரியன்களைவிட பிரகாசம் மிக்கது?

  வெங்கட் சாமிநாதன் நினைவுகளின் சுவட்டில் பாகம் – II (பகுதி – 49) முந்தைய பகுதியை வாசிக்க: 1956 – இது எவ்வளவு  முக்கியத்துவம் பெறும் என்று  அப்போத

Read More

வினோதமான வாழ்க்கை!

  நினைவுகளின் சுவட்டில் பாகம் – II (பகுதி – 48) வெங்கட் சாமிநாதன் முந்தைய பகுதி இந்த நினைவுகளை எழுதும் போது, 60 வருஷங்களுக்கு முந்திய அந்தக் காலமு

Read More

பழங்கால வாழ்க்கை எப்படி இருந்திருக்கும்

  வெங்கட் சாமிநாதன் நினைவுகளின் சுவட்டில் பாகம் – II (பகுதி – 47)  பகுதி 46 ஐப் படிக்க இங்கே சொடுக்கவும் எனக்குப் புர்லாவில் வீடு கிடைத்த 1950-ன்

Read More