நேர்மையின் வலி!

-சங்கர் சுப்ரமணியன் அப்பாவின் கைப்பிடித்துக்                                    காலார நடக்கையிலே சொல்லி வந்திடுவார் அர்ச்சுனனின் உண்மையும் தர்

Read More

நான் சாட்சியாய்!

-சங்கர் சுப்ரமணியன் அவள் கிடத்தப்பட்டிருந்தாள் வீட்டு முற்றத்தில் பதற்றமும் கண்ணீரும் கவலையும் சோகமும் சொல்லவொண்ணாத் துயரமுமாக தனித்து நின

Read More

வான்மதி

-- சங்கர் சுப்ரமணியன் “நன்கு யோசித்து சொல் வான்மதி... இது நம்முடைய கடைசி சந்திப்பாக கூட இருக்கலாம். உன்னுடைய பக்கமிருப்பு என்னுள் கிளர்ந்தெழ செ

Read More

நான் யார்

சங்கர் சுப்ரமணியன் சொந்தம் நட்பு காதல் பகிர்ந்தது உணர்ந்தது இலயித்தது அழுகை பயம் கோபம் நெகிழ்ந்தது உணர்ந்தது மயங்கியது   பார்

Read More

அன்புள்ள மணிமொழிக்கு

சங்கர் சுப்ரமணியன் அன்புள்ள மணிமொழிக்கு அன்பு மகளே எப்படியிருக்கிறாய் . இங்கு அனைவரும் நலம். எப்பொழுதும் எங்கள் ஞாபகங்களில் நீதான் நிறைந்து கொள்கி

Read More

அன்புள்ள மணிமொழிக்கு

சங்கர் சுப்ரமணியன் அன்புள்ள மணிமொழிக்கு எப்படி இருக்கிறாய்..! என்று என் இதயத்திலிருந்து எழும் மெல்லியதொரு கேள்வி குரல், என் மெளனம் கலைக்காமல் வெளிவ

Read More