ஆ. செந்தில் குமார்

கல்வித் தகுதி :: மின்னியல் மற்றும் மின்னணுவியலில் பட்டயம். கல்லூரி :: சென்ட்ரல் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி, தரமணி, சென்னை. பதவி / அலுவலகம் :: இளநிலை தொலைத்தொடர்பு அலுவலர் (J T O) / பி எஸ் என் எல் ,சென்னைத் தொலைப்பேசி, சென்னை. குடியிருப்பது :: மதனந்தபுரம், முகலிவாக்கம், சென்னை.