புள்ளக்குட்டிக்காரி!

-முனைவர் பா. ஜெய்கணேஷ் “இது எத்தனாவது” “ஏழு மா” “உங்க வீட்டுக்கார் என்ன வேல செய்யறார்” “லாரியில கம்பி ஏத்தற வேலதாங்க” “அந்த ஆளுகிட்ட சொல்லுமா. இத

Read More

நிறம் உதிர்க்கும் பட்டாம் பூச்சிகள்

முனைவர் பா. ஜெய்கணேஷ் “முடிதான் இப்ப உன் பிரச்சனையா? வயசு முப்பது ஆயாச்சு. படிக்கிறேன்ற பேர்ல காலத்த ஓட்டிட்டு இப்ப வந்து நின்னுகிட்டு மாப்ள

Read More

குமரேசன் என்னும் கூத்தாடி

முனைவர் பா. ஜெய்கணேஷ துறைத்தலைவர், தமிழ் அறிவியல் மற்றும் கலையியல் புலம் எஸ்.ஆர்.எம். பல்கலைக்கழகம் காட்டாங்குளத்தூர் - 603203   “பொ

Read More

தொல்காப்பியப் புறத்திணையியல்: (வரலாற்றுத் தொடர்ச்சியில் விரியும் பன்முக வாசிப்பு)

முனைவர் பா. ஜெய்கணேஷ் தொல்காப்பியரின் பொருளிலக்கண உருவாக்க முறை தொல்காப்பியம் எழுதப்பட்டது எவ்விலக்கியங்களின் வரையறையை வைத்து என்று முழுமையாகக

Read More