ஸ்ரீ நடராஜன்

ஸ்ரீ.நடராஜன் , முனைவர் ரெ.சந்திரமோகன் முதுஇயற்பியல் மற்றும் ஆய்வு இயற்பியல் துறை ஸ்ரீ சேவுகன் அண்ணாமலை கல்லூரி தேவகோட்டை