பாரதியைக் கொண்டாடுவோம்

வணக்கம்.

இன்றைக்கு, சிங்கப்பூர் லிஷா அமைப்புக்காக, பாரதியைக் கொண்டாடுவோம் என்னும் தலைப்பில் பேசுகிறேன்.

இந்திய நேரம்: மாலை 3.30 மணி
சிங்கப்பூர் நேரம்: மாலை 6.00 மணி

Zoom:

Meeting ID: 919 7404 0684
Passcode: 129103

அன்புடன்,
ரமணன்

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க