வணக்கம்.

நிகழ்ச்சியை நேரலையாய்க் காண்லாம்:

https://facebook.com/chicagotamilsangam

https://youtube.com/chicagotamilsangam

அக்டோபர் 2, 2021, இரவு 8.30 மணி (இந்திய நேரம்)

அன்புடன்,
ரமணன்

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *