வானத்தில் எத்தனை வண்ணங்கள் – தொடர் நிகழ்ச்சி

வணக்கம்

ஜனவரி 24, திங்கள் மாலை 6.30-7.30,

சென்னை ஆர் கே கனவென்ஷன் (லஸ் அருகில், மயிலாப்பூர்)

‘வானத்தில் எத்தனை வண்ணங்கள்’ தொடர் நிகழ்ச்சி.

நேரில் வரலாம்! அல்லது நேரலையில் காணலாம்: https://youtu.be/zg84Otjk_jo

அன்புடன்,
ரமணன்

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *