ஆங்கில மூலம் : எமிலி டிக்கின்ஸன்
தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா

மூளை வானை விட அகண்டது – 21

மூளை வானை விட அகண்டது
அருகே வைத்து  விட்டால் அவை
ஒன்றை ஒன்று  விழுங்கி விடும்.
அண்டையில்  நீ சும்மா நின்றாலும்

மூளை கடலை விட ஆழமானது.
வானுக்கும் ஆழிக்கும் இடையே
மானிட மூளையை வைத்தால்
ஒன்றை ஒன்று உறிஞ்சி விடும்

வாளி நீரைப் பஞ்சு போல்.
மனித மூளை கடவுள் அளவு
எடைக்கு எடை  பளு பார்த்தால்
சொல்லுக்கும் உச்சரிப்புக்கும்
உள்ள வேறுபா டாய் இருக்கும்.

The Brain – is wider than the sky
For-put them side by side-
The one the other will contain
With ease-and You-beside-

The Brain is deeper than the sea-
For-hold them-Blue to Blue-
The one the other will absorb-
As Sponges-Buckets-do-

The Brain is just the weight of God-
For-Heft them-Pound for Pound-
And they will differ-if they do-
As Syllable from Sound-

******************

ஆகா நிலா, வெள்ளி -22

அதோ நிலா, அந்த வெள்ளி
அதிக தூரம் அவற்றி்டை, ஆனால்.
நீ  போல் தொலைவில்
வேறு எதுவும் இல்லை.
வான்வெளித் தொலைவோ
அன்றி முழங்கை அளவோ
என்னை நிறுத்துமா !

Ah, Moon—and Star!
You are very far—
But were no one
Farther than you—
Do you think I’d stop
For a Firmament—
Or a Cubit—or so?

குயிலின் மென் சிறகை
கடனாய் வாங்கி
கெமாய்ஸ் பூட்ஸ் அணிந்து
உன்னோடு இருப்பேன்,
இன்றிரவு.

I could borrow a Bonnet
Of the Lark—
And a Chamois’ Silver Boot—
And a stirrup of an Antelope—
And be with you—Tonight!

நிலாவும் வெள்ளியும்
தூரத்தில் இருந்தாலும்
உனக்கு வெகு தூரத்தில்
உள்ளது ஒன்று, அது .
வானிலும் பெரியது
எனக்கும் தூரம், ஆதலால்
நானும் ஏக இயலாது.

But, Moon, and Star,
Though you’re very far—
There is one—farther than you—
He—is more than a firmament—from Me—
So I can never go!

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *