திருப்பூவணப் புராணம் – பகுதி – (1)

கி.காளைராசன்

திருப்பூவணம் திருப்பூவணநாதர் திருக்​கோயில் நு​ழைவு வாயில்​கோபுரம்

 


மதுரைக்கு அருகில் உள்ள திருப்பூவணம்  (திருப்புவனம்)

தலபுராணம்  (தமிழ் மூலமும் உரைச் சுருக்கமும்)

திருவிளையாடற் புராணம்  (மூலமும் உரைச் சுருக்கமும்)

மற்றும் திருமுறை தேவாரப் பாடல்கள்

 

மு​னைவர்.கி.காளைராசன், B.Sc.(Maths), PGDCA., M.A.(Tamil), M.Phil.(Tamil), Ph.D.(Tamil),

Bibliography

Title of the Book : Thiruppuvanap Puranam
Author : Dr. K. Kalairajan, B.Sc., M.A., M.Phil., PGDCA., Ph.D., 

Assistant Registrar,   Alagappa University,

KARAIKUDI – 630 003

Mobile Phone – 94435 01912

e-mail :  kalairajan26@gmail.com

Publisher : K. Nithya 

10, Gurunathar Kovil Street,

(Opp. to Singapore Apartments)

KOTTAIYUR – 630 106

Sivaganga District,   Tamil Nadu.,   INDIA

Language : Tamil
Font : Book = Ananku Classic – 10 point 

e-book = tamil unicode

Edition/No. of copies : First Edition / 1200 copies
Publication Year 

e-book

: Nov. 2008 

Mar. 2011

Size of Book 

e-book

: 1/8 demmy size 

A4 size

Number of Pages 

e-book pages

: xvi + 224 

280

Subject : Theology 

Thiruppuvanap Puranam (Tamil translated version of Bhrama Vaivartha Puranam. About a famous Siva Temple in Pandiyas’ Kingdom).

Printer : M/s Printech, 

7, Mickel Moopanar Street,

Old Kuyavarpalayam Road,

MADURAI – 625 009

Phone – 0452-2335748  Cell: 94435-19314

Price Rs.80/-

 

 

 

திருப்பதி திருமலை தேவஸ்தான நிதியுதவி பெற்று

இப்புத்தகம் வெளியிடப்படுகிறது.

 

Printed with Financial Assistance given by the

TIRUPATHI   THIRUMALA   DEVASTHANAM

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

1 thought on “திருப்பூவணப் புராணம் – பகுதி – (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published.